Vyjádření k situaci KORONAVIRU

10.3. 2020

Žádáme všechny naše klienty, kteří se vrátili z rizikových oblastí nakažené koronavirem, aby dodržovali platná nařízení Ministerstva zdravotnictví.

Aktuálně se jedná o kontaktování svého lékaře nebo kontaktovat Krajskou hygienickou stanici a dodržování předepsané karantény.

PROSÍME, BUĎTE ZODPOVĚDNÍ KE SVÉMU OKOLÍ, K NÁM I K NAŠIM KLIENTŮM. DĚKUJEME SALON FLUMEN